Rozvoj efektivity výroby – investice do centra formátování

V rámci dalšího rozvoje společnost realizuje investici do centra formátování, které se skládá z CNC velkoplošného nářezového centra a vakuového jeřábového manipulátoru. Nářezové centrum bude spolupracovat s optimalizačním programem a umožní rychlý a efektivní pořez velkoplošného materiálu, zajistí vysokou výtěžnost řezaného materiálu. Nařezané díly budou potištěny etiketami s názvem řezaného dílu a informacemi pro zpracování na dalších pracovištích.Díky pořízení uvedených zařízení se naplní dlouhodobý cíl společnosti rozšiřovat výrobu, nabízet kvalitnější výrobky a inovovat produkty.
Realizace projektu probíhá v letech 2016 – 2017. Spolufi­nancování je podpořeno prostřednictvím OPPIK, programu Technologie.

Dotační projekt - rozvoj efektivity výroby.pdf